Kelas XII DKV

Daftar Portfolio Online Siswa Kelas XI DKV Tahun pelajaran 2020-2021

Roni Gufroni RidoPortfolio 1 (Klik Disini)
Portfolio 2 (Klik Disini)

NomorNama SiswaLink Portfolio
1Alfonsus Kevin LigoryKlik Disini
2Alrez Sugiharto PutraKlik Disini
3Anisa Putri WydiantiKlik Disini
4Assifa Dian VirianaKlik Disini
5Briana ShafiqaKlik Disini
6Bunga AurilliaKlik Disini
7Christy MarthaKlik Disini
8Dinda AyuKlik Disini
9EdeniaKlik Disini
10Fadhilah Rachmat MaulanaKlik Disini
11Ganendra ThejaKlik Disini
12Graciella Regina SolandraKlik Disini
13Jeremya AlbertoKlik Disini
14Kevin MahesaKlik Disini
15Muhamad Seno AjiKlik Disini
16Muhammad Arif SanjayaKlik Disini
17Nailla AmaliaKlik Disini
18Putri AgapeKlik Disini
19Rachel Banyu BeningKlik Disini
20Rayhan Widhi SKlik Disini
21Rian HanifKlik Disini
22Salsabila Intan DKlik Disini
23SELIAH PAUJIAHKlik Disini
24Sindhy NurkhasanahKlik Disini
25Syifa AzizahKlik Disini
26Victoria Laras PutriKlik Disini
27Mohamad Faqih EfendiKlik Disini